Prezantimi i kompanisë:
Baner Tools është një kompani udhëheqëse e inovative në prerjen e zgjidhjeve për të gjitha aplikacionet e materialeve të përbëra nga një bazë paneli, druri dhe jo druri.
Me mbi vjet eksperiencë ndërkombëtare në prodhimin e punimeve të cilesisë së lartë, ekipi i Baner Tools mund të ndihmojë në projektimin, zhvillimin dhe prodhimin e mjeteve të përkryera, për të arritur rezultatet maksimale.
Me një rrjet shperndarës të zhvilluar dhe ndërkombëtar dhe me një kapacitet të madh prodhimi, Baner Tools është në gjendje të ofrojë njëkohesisht zgjidhje të mjeteve standarde dhe të përshtatura, për të gjitha llojet e makinave, me çmim konkurrues.
Përfitimet e punës me Baner Tools:
  • Mjete me cilësi të lartë, të shoqëruara me dokumentacion teknik të detajuar

  • Konsulencë profesionale që varion nga makineritë tradicionale në ato CNC

  • Raport i shkëlqyer çmim/performancë

  • Zbritje dhe zgjidhje të personalizuara për blerjen e sasive të mëdha

  • Dërgesa të shpejta dhe efikase

  • Transport i garantuar në ditën e nesërme, për artikujt në magazinë

  • Maksimumi 10 ditë pune për module të posaçme

  • Maksimumi 15 ditë pune për grupet komplekse të moduleve

  • Mundësi zgjedhjeje mes më shumë se 300 objekteve të kataloguara dhe standarde

  • Trajnim për të përmirësuar efikasitetin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e moduleve

Për një preventiv paraprak falas, ose për këshilla  lidhur me nevojat e kompanisë suaj